top of page
slager.jpg
begeleid werk 3.jpeg
begeleid werk 2.jpeg

Wat is begeleid werken?

Bij 'begeleid werken' zoek je samen met een jobcoach naar een job op de gewone arbeidsmarkt. We zoeken naar een werkplaats die aangepast is aan jouw mogelijkheden en talenten.

 

Het moet ook een job zijn die je graag doet. Wij zorgen ervoor dat er duidelijke afspraken worden gemaakt met de werkgever over taken en werkuren. Er wordt ter plaatse een werkbegeleider aangesteld die je kan helpen.

In het begin zal jouw jobcoach de taken samen met jou uitvoeren. Lukt dat goed, dan kan je daarna alleen aan de slag. De jobcoach komt dan af en toe langs om te kijken hoe het gaat en hoe je je voelt. Om de paar maanden evalueren we samen hoe het loopt. En als er moeilijkheden zijn, lossen we die op. 

Let op, begeleid werken wordt niet vergoed. Je krijgt hiervoor dus geen loon. 

Wie kan begeleid werken?

Begeleid werk is er voor volwassenen met een beperking die op zoek zijn naar een dagbesteding in het normale arbeidscircuit en voor wie betaald werk (nog) niet haalbaar is.

Het is niet de bedoeling om voltijds te werken. Begeleid werk wil vooral een dagbesteding bieden waar mensen hun kwaliteiten kunnen ontdekken en laten zien.

Voorbeelden van werkplaatsen

Momenteel werken een aantal van onze mensen in rusthuizen, in een vrije tijdscentrum, een asiel, een winkel, een fitness, een boekenwinkel, bij een geitenboerderij,... Er zijn dus verschillende werkplaatsen en taken mogelijk.

Jouw wensen staan voorop!

Wat is individueel maatwerk?

Individueel maatwerk is een financiële tegemoetkoming voor werkgevers en zelfstandigen die personen met een arbeidsbeperking tewerkstellen. 

Individueel maatwerk bestaat uit een loonpremie of een loon- en begeleidingspremie.

vzw OpWeg is erkend als externe dienstverlener individueel maatwerk. Dat betekent dat onze jobcoaches jou vanuit een begeleidingspremie begeleiding kunnen bieden op de werkvloer. Dat kan gaan over:

 • praktijkgerichte begeleiding op maat van de werknemer en de werkgever, op basis van een ondersteuningsplan

 • het coachen van jezelf, jouw werkgever en jouw directe collega's

 • preventieve aanpassingen en verbeteringen voorstellen

 • ondersteuning bieden bij het onthaal en de integratie 

 • ondersteuning bieden bij het verbeteren van communicatie- en omgangsvormen 

 • adviseren en doorverwijzen voor problemen buiten de arbeidscontext

 • permanente opvolging bieden en instaan voor de informatiedoorstroom naar de werkgever of de collega-coach

 • informatie bezorgen aan VDAB met het oog op een evaluatie.

Wie kan gebruik maken van individueel maatwerk?

Elke werknemer, werkzoekende of schoolverlater met een door de VDAB erkende arbeidsbeperking.

 

Een arbeidsbeperking hebben betekent dat je moeilijkheden hebt in jouw arbeidsleven, waardoor je nood hebt aan werk ondersteunende maatregelen (een loonpremie en/of begeleidingspremie).

De VDAB moet jouw arbeidsbeperking vaststellen en bepaalt op welke maatregelen je recht hebt. 

Bij welke werkgevers kan ik terecht?

 • bv’s, nv’s, vzw’s en uitzendkantoren​

 • natuurlijke personen, zoals zelfstandigen in hoofd- of bijberoep of personen met een persoonlijk assistentiebudget (PAB) die iemand in dienst hebben​

 • bij werkgevers die in het buitenland gevestigd zijn, als de werknemer in Vlaanderen woont​​

 • scholen​

 • lokale besturen​

bottom of page